Bijdragen aan Henriette Pfeffer-de Leeuw

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Henriette Pfeffer-de Leeuw

Henriette Pfeffer-de Leeuw

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 34 jaar

Verhalen

Over Karl Heinz Pfeffer en zijn gezin.

Karl Heinz Pfeffer, advocaat en procureur, was in 1906 in Düsseldorf geboren als zoon van Salomon Pfeffer en Anna Marum. Hij trouwde op 12 September 1932 in Laren (NH) met de daar woonachtige Henriette de Leeuw, een dochter van Joseph de Leeuw en Catarina Schönberg. Het echtpaar kreeg twee zonen, t.w. Jan Peter in 1934 en Thomas in 1936.

Vanaf 6 October 1938 woonde het echtpaar in de Milletstraat …

Lees meer

WIJZIGING van de data van overlijden van Karl Heinz Pfeffer en zijn gezin.

Waar vooreerst werd aangenomen en in 1949 vastgelegd in een officiële overlijdensakte van Karl Heinz Pfeffer, dat hij op 28 Februari 1945 in Midden Europa was omgekomen (A105-5-verso, akte 23), “is op 21 Juni 1957 bij beschikking van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam de verbetering gelast van de registers van de burgerlijke stand der gemeente Amsterdam in dier voege, dat in het register A 1…

Lees meer

Over Henriette Pfeffer-de Leeuw

Henriette Pfeffer-de Leeuw was een dochter van Joseph de Leeuw.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Lees meer

Pfeffer-de Leeuw in Laren N.H.

het gezin Pfeffer-de Leeuw in Laren N.H.

Karl Heinz Pfeffer gaat in ondertrouw met "Jet" Henriëtte de Leeuw in augustus 1932. Heinz woont als Rechtsanwalt in Düsseldorf, Jet de Leeuw woont in "d leeuwerik" te laren N.H. [De Bel, 23-08-1932; p.3]

Zij huwen in Laren N.H. op 12-09-1932, akte 40; f.21 en geven als toekomstig adres op; Achenbach str. 34, Düsseldorf.
[De Bel,13-09-1932; p.3]

[De Bel, 21-05-1937]
Het gezin verhuist van Amsterdam…

Lees meer

Gezin Karl Heinz Pfeffer

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 37232) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 9227/22341).

Lees meer

Studie

Henriette de Leeuw studeerde van 1928 tot en met 1931 klassieke taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie