Biografie

WIJZIGING van de data van overlijden van Karl Heinz Pfeffer en zijn gezin.

De aktes van wijziging van de datum van overlijden uit het Amsterdams Stadsarchief betreffende Karl Heinz Pfeffer, zijn vrouw en kinderen.

Copyright Amsterdam A 13064000070

Bron: https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/5009.nl.html#A13064000079

 

Waar vooreerst werd aangenomen en in 1949 vastgelegd in een officiële overlijdensakte van Karl Heinz Pfeffer, dat hij op 28 Februari 1945 in Midden Europa was omgekomen (A105-5-verso, akte 23), “is op 21 Juni 1957 bij beschikking van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam de verbetering gelast van de registers van de burgerlijke stand der gemeente Amsterdam in dier voege, dat in het register A 105 van overlijden, aktenummer 23, de overlijdensdatum van Pfeffer, Karl Heinz, geboren te Düsseldorf op 27 Januari 1906, wordt gewijzigd van 28 Februari 1945 in 7 Juli 1944, waarvan akte enz.……. is ingeschreven op 15 Juli 1957” (akte nr. 19)

En

Bij beschikking van de Arrondissementsrechtbank van Amsterdam van 21 Juni 1957 is de verbetering gelast van de registers van de burgerlijke stand der gemeente Amsterdam in dier voege, dat in het overlijdensregister nr. 3 van 1949, aktenummer 150 betreffende De Leeuw, Henriëtte “Sara”, geboren 1 october 1909 te Amsterdam en in hetzelfde register, aktenummer. 151 betreffende Pfeffer, Jan Peter “Israël”, geboren te Amsterdam op 3 Mei 1934 en in hetzelfde register, aktenummer 152 , betreffende Pfeffer, Thomas, “Israël”, geboren te Amsterdam op 22 November 1936, de overlijdensdata worden veranderd van “omstreeks juli 1944” in “7 Juli 1944”.

Waarvan akte, welke door mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van Amsterdam is ingeschreven op 15 Juli 1957. (akte nr. 20).

Bron: https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/5009.nl.html#A13064000079

Alle rechten voorbehouden