Bijdragen aan Benjamin Gokkes

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Benjamin Gokkes

Benjamin Gokkes

Amsterdam, – Neukirch,

Bereikte de leeftijd van 37 jaar

Beroep: Leraar

Foto’s

Verhalen

Het lot van Benjamin Gokkes en zijn vrouw Eva de Bock.

Benjamin Gokkes, zoon van David Gokkes en Rachel Rimini, was geboren op 6 Augustus 1905 in Amsterdam. Hij was leraar van beroep. Toen zijn ouders op 6 September 1932 van de Uithoornstraat 6 naar de Newtonstraat 62 verhuisde, vertrok ook Benjamin naar een ander adres: Pythagorasstraat 10 in Amsterdam, waar hij woonruimte kreeg bij het gezin van de onderwijzer OLO Jacob Isaac Arenowitz. Maar al op 2…

Lees meer

Benjamin Gokkes

Benjamin Gokkes werd op 6 augustus 1905 te Amsterdam geboren als zoon van David Gokkes en Rachel Rimini. Hier bezocht hij de lagere school en vervolgens het Barlaeus Gymnasium. In Amsterdam studeerde hij Romaanse Talen en Letterkunde. Op 6 november 1928 deed hij zijn kandidaatsexamen, terwijl op 2 juni 1931 het doctoraalexamen Frans en Italiaans cum laude werd afgelegd. Op 15 december 1931 werd hi…

Lees meer

Kamp Neukirch

Massagraf ontdekt van slachtoffers ‘Werkkamp Neukirch’ op Joodse begraafplaats in de Poolse stad Wroclaw.

Kamp Neukirch

Kamp Neukirch was een werkkamp dichtbij de voormalige stad Breslau, nu Wroclaw. In dit kamp zijn een aantal Nederlandse Joodse mannen overleden die behoorde tot de zogenaamde Kosel groep. De Kosel groep betreft Joodse mannen tussen de 16 en 50 jaar die in de periode van 28 augustus tot en met 12 december 1942 tijdens een aantal transporten van Westerbork naar Auschwitz op het station…

Lees meer

Gezin Benjamin Gokkes

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 1641) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van:
- geroofde effecten of waardepapieren (W-claim, nummer C173/74.C81/685)
- waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-…

Lees meer

Over Benjamin Gokkes

Benjamin Gokkes was rector van het Joods Lyceum in Den Bosch in de cursusjaren 1941-1942 en 1942-1943. Daarnaast was hij docent Franse taal- en letterkunde.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Lees meer

Benjamin en Eva Gokkes

Benjamin en Eva Gokkes worden beschreven in het boek `Het verhaal van Edith´ door Edith Velmans-van Hessen.

Lees meer

Méér over het transport van 10 November 1942, Westerbork -> Auschwitz.

Intro (uit pagina 12 sub 6.)

Een overzicht van het transport van 10 November 1942 , met vermelding van het aantal gedeporteerden en  het aantal arbeidsgeschikten, dat naar schatting in Cosel is uitgestapt, alsmede de globaal gevolgde route's, (d.w.z. de kampen, waarin grote groepen van het transport achtereenvolgens tot de aankomst in Blechhammer, in het ressort Gross Rosen, in het ressort Auschwi…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend