Bijdragen aan Henry Martin Koekoek

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Henry Martin Koekoek

Henry Martin Koekoek

Den Haag, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 5 jaar

Verhalen

Gebedenboek

De Stichting Zwolse Stolpersteine is in het bezit gekomen van:
S.I. Mulder, Volledig dagelijksch gebedenboek der Nederlandsche Israëlieten voor het geheele jaar met de Nederduitsche vertaling, Amsterdam 1875. Blijkens opdruk was het een geschenk van Godert Cohen aan Hendrina van Embden op de dag van hun huwelijk te Zwolle op 7 maart 1877. Wij willen het gebedenboek graag teruggeven aan rechthebbe…

Lees meer

Gezin Barend Koekoek

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 1053) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 6547/308).

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend