Bijdragen aan Barend Koekoek

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Barend Koekoek

Barend Koekoek

Den Haag, – Extern kommando Jaworzno,

Bereikte de leeftijd van 33 jaar

Beroep: Kantoorbediende

Foto’s

Verhalen

Over Barend Koekoek

Met ingang van 1 september 1941 mochten joodse kinderen slechts scholen bezoeken die uitsluitend voor joodse leerlingen waren bestemd. In alle delen van het land werden scholen voor joodse leerlingen opgericht. Aan deze scholen mochten alleen joodse docenten worden aangesteld. In Den Haag werd op 15 oktober 1941 het Joods Lyceum in de Fisherstraat 135 geopend. Dit Joods Lyceum bleef bestaan tot 2…

Lees meer

Mijn moeder was getrouwed met

met Siefried Samuel Koekoek de broer van Barend
mirjam

Lees meer

Gebedenboek

De Stichting Zwolse Stolpersteine is in het bezit gekomen van:
S.I. Mulder, Volledig dagelijksch gebedenboek der Nederlandsche Israëlieten voor het geheele jaar met de Nederduitsche vertaling, Amsterdam 1875. Blijkens opdruk was het een geschenk van Godert Cohen aan Hendrina van Embden op de dag van hun huwelijk te Zwolle op 7 maart 1877. Wij willen het gebedenboek graag teruggeven aan rechthebbe…

Lees meer

Gezin Barend Koekoek

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 1053) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 6547/308).

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend