Bijdragen aan Juda Turfrijer

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Juda Turfrijer

Juda Turfrijer

Den Haag, – Mauthausen,

Bereikte de leeftijd van 41 jaar

Beroep: Kelner

Foto’s

Verhalen

Gezin Juda Turfrijer

Juda Turfrijer huwde in 1925 in Den Haag met Mietje Fresco. Zij hadden drie kinderen: Joseph, Jonas en Carolina (jong gestorven). Ze scheidden in 1935. Zijn tweede echtgenote was niet-joods. Hij was ook een koopman.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Voor een biografische aantekening zie: H.E. Dominicus, Mauthausen. Een gedenkboek (2e herziene en uitgebreide druk; Amsterdam 1999) 159.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Directe familie