Kind van Gezin Juda Turfrijer

Geboorteplaats onbekend, datum onbekend – Plaats van overlijden onbekend, datum onbekend

Verhalen

Gezin Juda Turfrijer

Juda Turfrijer huwde in 1925 in Den Haag met Mietje Fresco. Zij hadden drie kinderen: Joseph, Jonas en Carolina (jong gestorven). Ze scheidden in 1935. Zijn tweede echtgenote was niet-joods. Hij was ook een koopman.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Voor een biografische aantekening zie: H.E. Dominicus, Mauthausen. Een gedenkboek (2e herziene en uitgebreide druk; Amsterdam 1999) 159.

Lees meer