Bijdragen aan Marcel Turksma

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Marcel Turksma

Marcel Turksma

Den Haag, – Rotterdam,

Bereikte de leeftijd van 23 jaar

Beroep: Apothekersassistent

Foto’s

Verhalen

Over Marcel Turksma

Marcel Turksma was tijdens de Nederlandse mobilisatie sergant bij de militaire apotheek in Rotterdam. Kort na de Duitse inval maakte hij een einde aan zijn leven. Hij is overleden in het militair hospitaal in Rotterdam. Zijn stoffelijk overschot is begraven op de joodse begraafplaats in Rotterdam.
Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Database van gesneuvelde militairen, samengesteld door …

Lees meer

Joodse militairen (deel 1)

Wanneer gesproken wordt over Joodse oorlogsslachtoffers zal niet in eerste instantie worden gedacht aan gesneuvelde militairen. Toch waren er honderden Joodse mannen die het oprukkende nazisme met de wapenen hebben proberen te stuiten. Enkele tientallen van hen zijn omgekomen bij de Duitse inval in mei 1940.[1]

Het Nationaal Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag beheert een database met namen van de gesneuvelde militairen en de omstandigheden waaronder zij zijn gevallen.[2] In de database staat tevens de religieuze gezindte vermeld. Bij 35 personen kon worden vastgesteld dat zij Joods waren.[3] Aan de hand van de lotgevallen van deze Joodse militairen krijgen we een indringend beeld van he…

Lees meer

Onder druk van de omstandigheden.

Het is nog altijd een uiterst gevoelig onderwerp: zelfmoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Historici hebben er lang geen raad mee geweten. Wat is de plaats van zelfmoordplegers binnen de oorlogsgeschiedenis?

Er is opvallend weinig over dit onderwerp geschreven en een namenlijst of gedenkboek lijkt al helemaal niet te bestaan. Het Digitaal Monument (www.joodsmonument.nl) biedt een plaats waar nabe…

Lees meer

Gezin Izak Arend Turksma

Van dit huishouden is ook een JOKOS-dossier (nummer 8910) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 11998/21080).

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend