Bijdragen aan Marcel Turksma

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Marcel Turksma

Marcel Turksma

Den Haag, – Rotterdam,

Bereikte de leeftijd van 23 jaar

Beroep: Apothekersassistent

Foto’s

Verhalen

Over Marcel Turksma

Marcel Turksma was tijdens de Nederlandse mobilisatie sergeant bij de militaire apotheek in Rotterdam. Kort na de Duitse inval maakte hij een einde aan zijn leven. Hij is overleden in het militair hospitaal in Rotterdam. Zijn stoffelijk overschot is begraven op de joodse begraafplaats in Rotterdam.
Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Database van gesneuvelde militairen, samengesteld door…

Lees meer

Joodse militairen (deel 1)

Wanneer gesproken wordt over Joodse oorlogsslachtoffers zal niet in eerste instantie worden gedacht aan gesneuvelde militairen. Toch waren er honderden Joodse mannen die het oprukkende nazisme met de wapenen hebben proberen te stuiten. Enkele tientallen van hen zijn omgekomen bij de Duitse inval in mei 1940.[1]

Het Nationaal Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag beheert een database met namen van de gesneuvelde militairen en de omstandigheden waaronder zij zijn gevallen.[2] In de database staat tevens de religieuze gezindte vermeld. Bij 35 personen kon worden vastgesteld dat zij Joods waren.[3] Aan de hand van de lotgevallen van deze Joodse militairen krijgen we een indringend beeld van he…

Lees meer

Gezin Izak Arend Turksma

Van dit huishouden is ook een JOKOS-dossier (nummer 8910) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 11998/21080).

Lees meer

Zelfdoding in de Tweede Wereldoorlog: namenlijst

Deze lijst bevat alle namen van personen van wie wij weten dat zij een eind aan hun leven hebben gemaakt. De lijst is niet compleet. Als uit een politie-archief of andere bron blijkt dat iemand zichzelf het leven heeft benomen, wordt zijn of haar naam aan deze lijst toegevoegd.

Het onderwerp zelfdoding wordt uitgebreid toegelicht in het artikel 'Onder druk van de omstandigheden' van Daniel Metz ui…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend