Bijdragen aan Raphaël Awerbach

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Raphaël Awerbach

Raphaël Awerbach

Rotterdam, – Rotterdam,

Bereikte de leeftijd van 21 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Raphaël Awerbach

Rapaël Awerbach was tijdens de Nederlandse mobilisatie soldaat Vbd.A. II Div in het Nederlandse leger. Hij is in de eerste oorlogsdagen gesneuveld in de strijd om het 'Witte Huis' In Rotterdam.
Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Database van gesneuvelde militairen, samengesteld door kolonel b.d. J.W. de Leeuw

Uit de begraafboeken van de joodse begraafplaats te Rotterdam is bekend dat …

Lees meer

Joodse militairen (deel 1)

Wanneer gesproken wordt over Joodse oorlogsslachtoffers zal niet in eerste instantie worden gedacht aan gesneuvelde militairen. Toch waren er honderden Joodse mannen die het oprukkende nazisme met de wapenen hebben proberen te stuiten. Enkele tientallen van hen zijn omgekomen bij de Duitse inval in mei 1940.[1]

Het Nationaal Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag beheert een database met namen van de gesneuvelde militairen en de omstandigheden waaronder zij zijn gevallen.[2] In de database staat tevens de religieuze gezindte vermeld. Bij 35 personen kon worden vastgesteld dat zij Joods waren.[3] Aan de hand van de lotgevallen van deze Joodse militairen krijgen we een indringend beeld van he…

Lees meer

Gezin Awerbach

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 11149) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 360/16930).

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend