Bijdragen aan Jacob Hiegentlich

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Jacob Hiegentlich

Jacob Hiegentlich

Roermond, – Amsterdam,

Bereikte de leeftijd van 33 jaar

Verhalen

Over Jacob Hiegentlich

Jacob Hiegentlich werd op 30 april 1907 in Roermond geboren. Zijn ouders - de grossier in confectiegoederen Sallie Hiegentlich en zijn in 1927 overleden moeder Rosalie Egger - hadden vijf kinderen. Vier van hen zouden, evenals de vader, de oorlog niet overleven.
Jacob Hiegentlich groeide op in het katholieke Roermond, in, zoals hij dat zelf heeft omschreven, "een verwarrend mêlé van Rooms en Joods…

Lees meer

Reference: De laatste deur by Jeroen Brouwers

Deceased, but not forgotten.

In his book about suicides in Dutch literature - De laatste deur, Amsterdam 1983 - the author Jeroen Brouwers writes a chapter about Jacob Hiegentlich.

Lees meer

Zelfdoding in de Tweede Wereldoorlog: namenlijst

Deze lijst bevat alle namen van personen van wie wij weten dat zij een eind aan hun leven hebben gemaakt. De lijst is niet compleet. Als uit een politie-archief of andere bron blijkt dat iemand zichzelf het leven heeft benomen, wordt zijn of haar naam aan deze lijst toegevoegd.

Het onderwerp zelfdoding wordt uitgebreid toegelicht in het artikel 'Onder druk van de omstandigheden' van Daniel Metz ui…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend