Bijdragen aan Philip Vorst

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Philip Vorst

Philip Vorst

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 20 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Philip Vorst

De Hoofdcommissaris van politie te Utrecht verzocht opsporing, aanhouding en voorgeleiding van Philip Vorst, 'van joodschen bloede', kleermaker, wonende aan de Mariaplaats 46bis te Utrecht. Hij werd ervan verdacht van woonplaats te zijn veranderd zonder daartoe de vereiste vergunning te hebben. Met deze omschrijving werden joden aangeduid die waren ondergedoken. Het signalement luidde: 'Lang 1.73 …

Lees meer

Philip Vorst, geb. 24.02. 1922, correctie?; Romainville, gedep. vanuit Drancy (Fr.).

Philip Vorst, geb. 24.07.1922 te Utrecht, is op 11.02.1943 met transport no. 47 vanuit het Franse doorgangskamp Drancy naar Auschwitz gedeporteerd.

Hij gaf op student te zijn.

Hij woonde Mariaplaats 46bis te Utrecht, Nederland.

Dit betekent dat hij een tevergeefse poging heeft ondernomen om naar veiliger oorden te ontkomen, daarbij is opgepakt en gevangen gezet.

Zijn naam komt voor bovenaan…

Lees meer

Gezin Joël Vorst

Joël Vorst was getrouwd met Reeltje Cohen. Joël Vorst was fabrikant. Het echtpaar woonde op de Mariaplaats 46b te Utrecht.
Gemeentearchief Amsterdam, Jokos-archief, Möbel-claim 18308; eigendom Joods Maatschappelijk Werk

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 18308) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend