Verhaal

Gezin Joël Vorst

Joël Vorst was getrouwd met Reeltje Cohen. Joël Vorst was fabrikant. Het echtpaar woonde op de Mariaplaats 46b te Utrecht.
Gemeentearchief Amsterdam, Jokos-archief, Möbel-claim 18308; eigendom Joods Maatschappelijk Werk

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 18308) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 3342/8457).