Bijdragen aan Mozes Richard Hakker

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Mozes Richard Hakker

Mozes Richard Hakker

Rotterdam, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 49 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Mozes Richard Hakker

Uit de begraafboeken van de joodse begraafplaats te Arnhem is bekend dat voor Mozes Richard Hakker een gedenksteen is geplaatst.

Lees meer

Mozes Richard (Max) Hakkert, geb. 1894; Gurs, gedep. vanuit Drancy (Fr.) naar/richting Majdanek.

De naam van Mozes Richard Hakkert komt voor op een lijst met namen van gevangenen in kamp Gurs onder no. 314. Daarop wordt hij Max genoemd.

Bron: Mémorial de la Shoah:

https://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=hakkert&spec_expand=1&start=0

Lees meer

Gezin Mozes Richard Hakker

Mozes Richard Hakker was een zoon van Philip Jacob Hakker(t) en Elizabeth Knap. Mozes Richard Hakker probeerde met zijn gezin, en zijn aanstaande schoonzoon Andries Davids naar Zwitserland te ontkomen. Met hulp van een passeur zijn zij de Nederlands-Belgische en de Belgisch-Franse grens overgekomen. In de Franse stad Nancy zouden zij een gids ontmoeten die hun verder zou begeleiden. Daar zijn zij …

Lees meer

Mozes Richard Hakker

Mozes Richard Hakker

Voor meer, en uitgebreide, informatie:

http://www.blog.imagesmusicales.be/oy-vey-in-memoriam-max-hakkert/ , met bijzondere dank aan Divine Crappé en Frank Lateur voor onderzoek en verhaal. Deze blog maakt melding van het boek: "Chère Mademoiselle… Alice Ferrières et les enfants de Murat, 1941-1944’, door Patrick Cabanel (Calmann-Lévy, 2010)" waarin een uitgebreide correspondentie tussen Alice Ferr…

Lees meer

Artikel familie Hakker

De website Joods Erfgoed Rotterdam heeft een artikel gepubliceerd over de familie Hakker:

Het artikel

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend