Bijdragen aan Abraham Delmonte

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Abraham Delmonte

Abraham Delmonte

Amsterdam, – Amsterdam,

Bereikte de leeftijd van 32 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Abraham Delmonte en zijn familie

Abraham Delmonte was een zoon van Emanuel Delmonte en Betje Mendels. De familie woonde in Amsterdam waar hij zelf, zijn twee broers Jacob en Salomon en zijn zuster Mina zijn geboren. Zijn vader Emanuel Delmonte overleed in Amsterdam op 8 November 1918 en werd twee dagen later begraven op de Portugees Joodse Begraafplaats in Ouderkerk a.d. Amstel.

Zijn zuster Mina trouwde in Amsterdam op 28 Juli 19…

Lees meer

Joodse militairen (deel 1)

Wanneer gesproken wordt over Joodse oorlogsslachtoffers zal niet in eerste instantie worden gedacht aan gesneuvelde militairen. Toch waren er honderden Joodse mannen die het oprukkende nazisme met de wapenen hebben proberen te stuiten. Enkele tientallen van hen zijn omgekomen bij de Duitse inval in mei 1940.[1]

Het Nationaal Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag beheert een database met namen van de gesneuvelde militairen en de omstandigheden waaronder zij zijn gevallen.[2] In de database staat tevens de religieuze gezindte vermeld. Bij 35 personen kon worden vastgesteld dat zij Joods waren.[3] Aan de hand van de lotgevallen van deze Joodse militairen krijgen we een indringend beeld van he…

Lees meer

Onder druk van de omstandigheden.

Het is nog altijd een uiterst gevoelig onderwerp: zelfmoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Historici hebben er lang geen raad mee geweten. Wat is de plaats van zelfmoordplegers binnen de oorlogsgeschiedenis?

Er is opvallend weinig over dit onderwerp geschreven en een namenlijst of gedenkboek lijkt al helemaal niet te bestaan. Het Digitaal Monument (www.joodsmonument.nl) biedt een plaats waar nabe…

Lees meer

Abraham Delmonte

Abraham is een zoon van Emanuel Delmonte en Betje Mendels. Hij was niet getrouwd.

Bron SAA archiefkaart Abraham Delmonte 10-1-1908

Lees meer

Gezin Emanuel Mendels

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 32324) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

Adres & bewoners

Adres in januari 1942 – december 1942

Van Helomalaan 10, Wolvega

Bezoek adrespagina Bezoek inboedelpagina

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend