Biografie

Over Abraham Delmonte en zijn familie

Abraham Delmonte was een zoon van Emanuel Delmonte en Betje Mendels. De familie woonde in Amsterdam waar hij zelf, zijn twee broers Jacob en Salomon en zijn zuster Mina zijn geboren. Zijn vader Emanuel Delmonte overleed in Amsterdam op 8 November 1918 en werd twee dagen later begraven op de Portugees Joodse Begraafplaats in Ouderkerk a.d. Amstel.

Zijn zuster Mina trouwde in Amsterdam op 28 Juli 1937 met Leon Levie en kreeg twee kinderen. Allen zijn op 4 Juni 1943 in Sobibor vermoord.

Zijn broer Jacob huwde 6 Augustus 1941 Grietje Nunes Cardozo en kregen op 24 Maart 1943 een zoon Emanuel, die de Holocaust door onderduik heeft overleefd. Jacob en zijn vrouw Grietje werden in Auschwitz vermoord.

Abraham's broer Salomon woonde bij zijn moeder, was niet gehuwd en werd eveneens in Auschwitz om het leven gebracht. Zijn moeder Betje werd in Auschwitz vermoord op 14 September 1942.

Toen Abraham twee jaar oud was werd hij op 27 September 1910 als pleegzoon ondergebracht bij Betje's broer, Emanuel Mendels en zijn echtgenote Elsje Davidson die in Wolvega woonden. Dit echtpaar had geen kinderen en Abraham verbleef zijn verdere leven bij hen in Wolvega en werkte voor de oorlog als boekhouder in de exportslachterij van zijn pleegvader.

Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart Betje Mendels, Abraham Delmonte, Akevoth/Portugees Isr. Begraafplaats Beth Haim en een toevoeging van een bezoeker van de website.

 

Abraham Delmonte (tevens bekend als Abram Mendels) was de pleegzoon van Emanuel Mendels en diens echtgenote Elsje Davidson. Toen de Duitse troepen in mei 1940 Nederland binnenvielen, was hij als sergeant bij de bewakingstroepen. Hij was gelegerd in Amsterdam. Na de capitulatie van Nederland maakte hij op 15 mei 1940 een einde aan zijn leven. Hij ligt begraven op de Portugees- joodse begraafplaats in Ouderkerk aan de Amstel.
W.H. de Vries, ’De oorlog in Stellingwarven‘, in: De Ovend. Stellingwarfs Tiedschrift, nr 32, 17-19;
Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Database van gesneuvelde militairen, samengesteld door kolonel b.d. J.W. de Leeuw

In juni 1940 is in het Nieuw Israëlietisch Weekblad een overlijdensadvertentie geplaatst voor Abram Mendels. Abram Mendels overleed in het Militair Hospitaal te Amsterdam. Hij bereikte de leeftijd van 32 jaar.
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 7 juni 1940