Bijdragen aan Benjamin Brest

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Benjamin Brest

Benjamin Brest

Zwartsluis, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 46 jaar

Beroep: Manufacturist

Foto’s

Verhalen

Joodse Eigenaars van Landbouwgronden

Tijdens de Tweede Wereldoorlog gingen de nazi’s al snel over tot het verwijderen van Joden uit het economische leven in Nederland. Ook de agrarische sector behoorde daartoe. Op 27 mei 1941 vaardigde de bezetter verordening 102/1941 uit betreffende de aangifte en gedwongen verkoop van landbouwgronden in Joodse handen. Op het Nationaal Archief bevinden zich de gegevens van die gedwongen verkopen. Op die gegevens heb ik nu door middel van een database een toegang gemaakt.

Joden werden gedwongen om hun landbouwgrondbezittingen aan te geven bij de regionale Pachtbureaus (later Grondkamers), onder verantwoording van het Ministerie van Landbouw en Visserij. Door middel van het formulier ‘Aangifte van landbouwgronden in joodsche handen’ moesten ze aangeven welke percelen ze in hun bezit hadden. Na aangifte moesten de percelen voor 1 september 1941 worden verkocht aan ni…

Lees meer

Gezin Anna Brest-Polak

Anna Polak huwde Salomon Brest in 1894 in Groningen. Salomon overleed in 1918. Anna heeft zich in 1928 in Zwolle gevestigd op Diezerstraat 122, waar zij een winkel dreef in manufacturen. De zaak is per 29-4-1929 omgezet in een vennootschap met de handelsnaam Firma Wed. S. Brest-Polak . Haar drie zonen werden mede-vennoten. De zaak werd een kleinhandel in manufacturen, goud en zilver en later ook e…

Lees meer

Benjamin Brest

Benjamin Brest werd op 19 september 1896 geboren, in Zwartsluis. Zijn ouders heetten Salomon Brest en Anna Brest-Polak. Op 8 november 1898 kreeg Benjamin een broertje: Alexander. Later werd op 3 oktober 1900 Rebekka Helena geboren en op 13 maart 1903 Leonard. Benjamin had dus 2 broertjes en 1 zusje. Benjamin groeide op en werd winkelier in stoffen. Op 27 september 1928, toen Benjamin 32 jaar oud w…

Lees meer

Inboedellijst

Lijst van goederen welke uit onderstaande perceelen zijn gehaald voor de inrichting van het joodsche ziekenhuis te Zwolle, d.d. (vermoedelijk) 24 december 1942, in Historisch Centrum Overijssel, Archief 0725, Gemeentepolitie Zwolle, inv.nr. 76.

Betreft Van Lennepstraat 17, Sophiastraat 36, Willemskade 15, Roggenstaat 11 en 19a, Sassenstraat 3, Praubstraat 1, Ossenmarkt 18a, Diezerstraat 56 en 122,…

Lees meer

Toespraak bij onthulling Stolpersteine

Toespraak door Benjamin Brest bij de onthulling van Stolpersteine voor Alexander en Benjamin Brest, Diezerstraat 122, Zwolle, 23 augustus 2021

Onlangs las ik naar aanleiding van de mishandeling van een 14-jarig meisje een column in de Volkskrant. Eén regel trof me. ‘Maar tegelijk moeten we accepteren dat de mens een beest is dat z’n soortgenoten soms kapot slaat’. Einde citaat. En daarom staan we …

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend