Bijdragen aan Abraham Hekscher

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Abraham Hekscher

Abraham Hekscher

Sleen, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 76 jaar

Foto’s

Verhalen

Joodse Eigenaars van Landbouwgronden

Tijdens de Tweede Wereldoorlog gingen de nazi’s al snel over tot het verwijderen van Joden uit het economische leven in Nederland. Ook de agrarische sector behoorde daartoe. Op 27 mei 1941 vaardigde de bezetter verordening 102/1941 uit betreffende de aangifte en gedwongen verkoop van landbouwgronden in Joodse handen. Op het Nationaal Archief bevinden zich de gegevens van die gedwongen verkopen. Op die gegevens heb ik nu door middel van een database een toegang gemaakt.

Joden werden gedwongen om hun landbouwgrondbezittingen aan te geven bij de regionale Pachtbureaus (later Grondkamers), onder verantwoording van het Ministerie van Landbouw en Visserij. Door middel van het formulier ‘Aangifte van landbouwgronden in joodsche handen’ moesten ze aangeven welke percelen ze in hun bezit hadden. Na aangifte moesten de percelen voor 1 september 1941 worden verkocht aan ni…

Lees meer

Gezin Abraham Hekscher

Abraham Hekscher was getrouwd met Theodora Bachrach. Het echtpaar had twee kinderen die dank zij hun onderduik de oorlog overleefden. Het gezin woonde op de Westerlaan 16b in Zwolle. Hij was manufacturier. Abraham en zijn vrouw Theodora zijn bij een razzia in Zwolle opgepakt.
H. Hamburger en J.C. Regtien, Joodse oorlogsmonumenten in de provincie Overijssel, alsmede algemene oorlogsmonumenten waaro…

Lees meer

Toespraak bij de onthulling van Stolpersteine voor het echtpaar Hekscher-Bachrach

Toespraak Gerard Sanders bij de onthulling van Stolpersteine voor het echtpaar Hekscher-Bachrach, Westerlaan 16 te Zwolle, 28 juni 2015.

Geachte aanwezigen,

Het is bijna 73 jaar geleden dat onze grootouders Theodora Hekscher-Bachrach en Abraham Hekscher in Auschwitz werden vermoord. Zij waren respectievelijk 59 en 76 jaar oud.

Zij werden opgepakt in Zwolle en kwamen op 18 november 1942 in Westerbo…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend