Bijdragen aan Jakob Herman van Zanten

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Jakob Herman van Zanten

Jakob Herman van Zanten

Tiel, – Bergen-Belsen,

Bereikte de leeftijd van 70 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Jakob Herman van Zanten

Jakob Herman van Zanten was directeur van het Amsterdamse Bureau voor Statistiek (ABvS) en lector in de statistiek aan de Gemeentelijke Universiteit Amsterdam.
Over Jakob Herman van Zanten is een biografie verschenen geschreven door H.A. de Gans, De kijk van een statisticus ten tijde van het Interbellum op de bevolkingsprognostiek: Mr. Dr. J.H. van Zanten, 1874-1944 (Amsterdam 1994). Bovendien wo…

Lees meer

Levenstekens in boeken

Boeken zijn een bezit waar je zuinig op bent. Waarschijnlijk gold dat vroeger nog sterker dan nu. Boeken waren (en zijn) verzamelobjecten, dragers van kennis en ze verschaften een zekere status. Het is dan ook heel begrijpelijk dat de trotse bezitters hun eigendommen merkten. Dat gebeurde met een ex libris of met een handgeschreven notitie. Met de oorlog indachtig hebben deze markeringen ook een andere betekenis gekregen: een nagelaten levensteken. Vaak een zeldzaam persoonlijk bewijs van iemands bestaan.[1]

Op een veiling in Maastricht werd door een verzamelaar in de jaren ’60 een partij boeken opgekocht. In twintig van die boeken zat aan de binnenzijde van het kaft een ex libris met de naam Alex Heumann geplakt. Vermoedelijk betreft het hier Alex Heumann (Maastricht, 29 augustus 1885). Zijn geboorteplaats zou een verklaring kunnen zijn voor zijn talenkennis. De verzameling bevat namelijk Nederlandse…

Lees meer

Jakob Herman van Zanten

Jakob Herman van Zanten was een zoon van Loui/Louis van Zanten en Therèse Vos.

Loui van Zanten is op 11 februari 1844 geboren in Delfzijl. Hij was leraar aan de HBS in Tiel. Hij is op 7 april 1873 met Therèse Vos getrouwd in Leiden.

Jakob Herman van Zanten is op 28 december 1899 met Sara Hendrix getrouwd in Amsterdam.

Lees meer

Gezin Jakob Herman van Zanten

Jacob Herman van Zanten en Sara Hendrix hadden drie elders woonachtige kinderen. Eén dochter, Nora Louise van Zanten heeft de oorlog niet overleefd.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 36017) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bek…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie