Contribute to Cornelis van Lier

What would you like to contribute

Herdenk Cornelis van Lier

Cornelis van Lier

Utrecht, – Haarlem,

Reached the age of 27 years

Photos

Stories

About Eduard Henri Benjamin van Lier

Eduard Henri Benjamin van Lier studied medicine in Utrecht, where he sat for his medical finals on 26 June 1908. He obtained his doctoral degree on 8 July 1909 in Utrecht on a thesis 'On the interfibrillation material in the corium with mammals'. From 1909 until 1921, he was acting director of the Municipal Hospital in Utrecht. In the years 1911-1921, he had a general practice. After that, he spec…

Read more

About Cornelis van Lier

Cornelis van Lier was a son of 447061. He studied Maths and Physics in Utrecht.
Addition of a visitor of the website

Cornelis van Lier was a physicist. Before the war he was the assistant of the professor of theoretical physics in Utrecht.
Addition of a visitor of the website

Read more

Joodse militairen (deel 1)

Wanneer gesproken wordt over Joodse oorlogsslachtoffers zal niet in eerste instantie worden gedacht aan gesneuvelde militairen. Toch waren er honderden Joodse mannen die het oprukkende nazisme met de wapenen hebben proberen te stuiten. Enkele tientallen van hen zijn omgekomen bij de Duitse inval in mei 1940.[1]

Het Nationaal Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag beheert een database met namen van de gesneuvelde militairen en de omstandigheden waaronder zij zijn gevallen.[2] In de database staat tevens de religieuze gezindte vermeld. Bij 35 personen kon worden vastgesteld dat zij Joods waren.[3] Aan de hand van de lotgevallen van deze Joodse militairen krijgen we een indringend beeld van he…

Read more

Onder druk van de omstandigheden

Het is nog altijd een uiterst gevoelig onderwerp: zelfmoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Historici hebben er lang geen raad mee geweten. Wat is de plaats van zelfmoordplegers binnen de oorlogsgeschiedenis?

Er is opvallend weinig over dit onderwerp geschreven en een namenlijst of gedenkboek lijkt al helemaal niet te bestaan. Het Digitaal Monument (www.joodsmonument.nl) biedt een plaats waar nabe…

Read more

Kees van Lier

Kees van Lier volgde Boris Kahn op als assistent van George Uhlenbeck. Als student had Kees van Lier met George Uhlenbeck een paper gepubliceerd op het gebied van de nucleaire fysica (Physica 4, 531, 1937). Gedurende het academische jaar 1939-1940 was Kees van Lier afwezig en werd Abraham Pais tijdelijk assistent van Uhlenbeck. Uhlenbeck vertrok in augustus 1939 naar Amerika en werd 7 mei 1940 opg…

Read more

Nog iets over Cornelis (Kees) van Lier

Door de mobilisatie moest Kees van Lier verlof nemen; in zijn plaats kreeg Abraham Pais een tijdelijke aanstelling.

Het verhaal over de afwezigheid van Kees van Lier als assistent van Prof. G.E. Uhlenbeck is onvolledig.
Kees van Lier was afwezig als assistent tijdens het studiejaar 1939/40 zoals Abraham Pais vermeldt in zijn autobiografie. Maar waarom hij afwezig was staat er niet bij. Dat was omdat Kees was gemobiliseerd. Het betekende dat Uhlenbeck geen assistent had en in die vacature werd voorzien door Abrah…

Read more

Nichten van Cornelis van Lier waren Trui en Truus van Lier

Beide vrouwen, die ook nichten van elkaar waren, zijn Utrechtse verzetshelden geweest. De vaders van Cornelis, Trui en Truus waren broers. Hun gezamenlijke opa was 'meester' Lambertus van Lier en hun oma Geertruida Kronenberg.

Trui richtte in Utrecht aan de Prins Hendriklaan een crèche op die ze Kindjeshaven noemde. Samen met Jet Berdenis van Berlekom wist ze 150 Joodse kinderen tijdens de bezetting via het kinderhuis in veiligheid te brengen. Truus van Lier was lid van de studentenverzetsgroep CS-6. Op 3 september 1943 schoot ze bij zijn huis aan het Willemsplantsoen de Utrechtse NSB-hoofdcommissaris van politie G.J. K…

Read more

Family

Other family members