Contribute to Jacques Lobstein

What would you like to contribute

Herdenk Jacques Lobstein

Jacques Lobstein

Borculo, – Tröbitz,

Reached the age of 61 years

Occupation: Medical superintendent of the Apeldoornse Bos

Photos

Stories

About Jacques Lobstein

Jacques Lobstein was a son of Salom Lobstein and Ester Hes.
Addition of a visitor of the website

Read more

Levenstekens in boeken

Boeken zijn een bezit waar je zuinig op bent. Waarschijnlijk gold dat vroeger nog sterker dan nu. Boeken waren (en zijn) verzamelobjecten, dragers van kennis en ze verschaften een zekere status. Het is dan ook heel begrijpelijk dat de trotse bezitters hun eigendommen merkten. Dat gebeurde met een ex libris of met een handgeschreven notitie. Met de oorlog indachtig hebben deze markeringen ook een andere betekenis gekregen: een nagelaten levensteken. Vaak een zeldzaam persoonlijk bewijs van iemands bestaan.[1]

Op een veiling in Maastricht werd door een verzamelaar in de jaren ’60 een partij boeken opgekocht. In twintig van die boeken zat aan de binnenzijde van het kaft een ex libris met de naam Alex Heumann geplakt. Vermoedelijk betreft het hier Alex Heumann (Maastricht, 29 augustus 1885). Zijn geboorteplaats zou een verklaring kunnen zijn voor zijn talenkennis. De verzameling bevat namelijk Nederlandse…

Read more

Hashava

De naam Jacques Lobstein komt voor op een lijst van Hashava met nummer A3699
http://www.hashava.info/assetList

Read more

Erfgenamen gezocht

Voor de Tweede Wereldoorlog, en voor de oprichting van de Staat Israël, hebben Joden vanuit heel Europa geïnvesteerd in ‘Eretz Israël’. Het gaat hierbij voornamelijk om aandelen, kunstobjecten en stukken grond met een totale waarde van ruim 33 miljoen euro. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog was men bang dat deze bezittingen door de Britse machthebbers in beslag zouden worden genomen. Om dit…

Read more

Dagboek

Een dagboek dat Jacques Lobstein in Bergen-Belsen bijhield, is bewaard gebleven en bevindt zich thans in de archieven van Yad Vashem in Jeruzalem: http://bit.ly/1xdXCns

Read more

Jacques Lobstein en Alagonda Lobstein-van Rijn

Meer over Jacques Lobstein en zijn echtgenote Alagonda Lobstein-van Rijn is te lezen in het hoofdstuk ‘Het dossier van het Apeldoornsche Bos’, geschreven door Raymund Schütz en Guus Luijters in het boek De deportaties uit Nederland 1940-1945: Portretten uit de archieven (Amsterdam 2017) blz. 111-133.

Read more

In Memoriam

Al twee weken na de capitulatie van Nederland schrijft Jacques Lobstein een brief naar het college van regenten van de vereniging Centraal Israëlitisch Krankzinnigengesticht (CIK), waarin hij hun toestemming vraagt voor het plan om het sportveld te veranderen in een extra moestuin. De reden is eenvoudig; er worden problemen verwacht in de voedselvoorziening en er zijn onzekerheden over de prijzen,…

Read more

Het transport van 2 februari 1943 van Apeldoornsche Bosch naar Westerbork

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van slachtoffers van de Sjoa van wie op grond van een aantekening op hun kaart in de Joodse Raad Cartotheek of andere omstandigheden is komen vast te staan dat ze op 2 februari 1943 van Apeldoorn naar Westerbork zijn gebracht.

Op 22 januari 1943 waren 1.080 p…

Read more

Address & residents

Family

Other family members

No other family known (yet)