Contribute to Abraham Icek Tuschinski

What would you like to contribute

Herdenk Abraham Icek Tuschinski

Abraham Icek Tuschinski

Brzezin, – Auschwitz,

Reached the age of 56 years

Occupation: Cinema owner

Photos

Stories

About Abraham Icek Tuschinski

This person lived alone or no information about family members is known or traceable.

Read more

De verdwenen synagoge Kipstraat Rotterdam

Een krantenfoto uit 1928 in een landelijke krant van het interieur van de synagoge van de vereniging Agoedas Achiem aan de Kipstraat no. 76 te Rotterdam, met enkele aanwezigen, waaronder waarschijnlijk het bestuur, ter gelegenheid van haar inwijding. De bezoekers van de diensten waren uit Oost-Europa afkomstig, gevlucht voor de pogroms aan het einde van de 19e eeuw. De bekende bioscoopdirecteur Abraham Icek Tuschinski (zelf van Poolse afkomst en in 1942 in Auschwitz vermoord) schonk de Heilige Arke (Aron Hakodsej) aan de synagoge (zie op de foto op de achtergrond tegen de muur!). In de sjoel was plaats voor 100 mannen en 80 vrouwen.

De Vreugde der Wet (Simchat Torah) werd er op Oost-Joodse wijze gevierd, met het ronddansen met de tora-rollen. Dit opgewekte, allesbehalve Hollands-Joodse tafereel werd jaarlijks door tientallen bezoekers van de vlakbij gelegen synagoge aan de Botersloot, waaronder opperrabbijn Davids, met grote belangstelling gadegeslagen. Na afloop van de dienst aldaar kwam men daarvoor speciaal naar de Kipstr…

Read more

Arrestatie Abraham Icek Tuschinski

In het Stadsarchief van Rotterdam is er oor Abraham Tuschinski een arrestantenkaart waarop als datum voor arrestatie 18 augustus 1942 wordt genoemd. 

In andere publicaties over Abraham Tuschinski wordt ook als datum van arrestatie 1 juni 1942 genoemd.

Read more

Address & residents

Family

Other family members

No other family known (yet)