Bijdragen aan Samson Piller

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Samson Piller

Samson Piller

Amsterdam, – Midden-Europa,

Bereikte de leeftijd van 34 jaar

Beroep: Kleermaker

Verhalen

Gezin Levie Piller

Voor een biografische aantekening zie: H.E. Dominicus, Mauthausen. Een gedenkboek (2e herziene en uitgebreide druk; Amsterdam 1999) 121-122.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie