Artikel

Copyright / Auteursrecht en AVG

Wat moet u weten voor u een tekst of foto plaatst of een persoon toevoegt?

Bij het publiceren van foto's en tekst op deze website moet rekening gehouden worden met het auteursrecht (ofwel copyright) en met de wet privacybescherming (AVG).

Auteursrecht

Het auteursrecht op een foto of een tekst ligt bij de maker. Nadat de maker overleden is hebben de erfgenamen het auteursrecht. Pas 70 jaar na het overlijden van de maker vervalt het auteursrecht. Dan is een tekst of foto vrij te gebruiken.

> Als u zelf een bijdrage schrijft of een foto gemaakt heeft bent u de maker dus heeft u zelf het auteursrecht. U bepaalt wat een ander met de tekst of de foto mag doen. U kunt kiezen tussen deze drie mogelijkheden:

  • naamsvermelding CC BY-NC-SA. Anderen mogen uw bijdrage hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden maar moeten uw naam en de bron (joodsmonument.nl) daarbij vermelden. meer info
  • vrij gebruik. Anderen mogen uw bijdrage hergebruiken zonder beperkingen. U doet afstand van het auteursrecht. meer info
  • alle rechten voorbehouden. Anderen mogen uw bijdrage niet hergebruiken. (NB: het Joods Monument kan daarop geen controle uitvoeren)

 

> Als u een foto of een tekst toevoegt die door een ander gemaakt is:

- is de maker van de tekst of foto al langer dan 70 jaar geleden overleden? Dan vult u in: vrij gebruik. Er rust geen auteursrecht meer op de foto en anderen mogen uw bijdrage daarom vrij hergebruiken. meer info

 - is de maker van de foto in leven? Dan moet u hem/haar toestemming vragen de foto op joodsmonument.nl te publiceren. De maker bepaalt welke van de drie bovenstaande opties aangevinkt wordt. In het onderschrift van de foto kunt u de naam van de maker vermelden.

- is de maker van de foto korter dan 70 jaar geleden overleden? Dan vraagt u zijn/haar kinderen of u de foto op het Joods Monument mag plaatsen. Zij bepalen welke van de drie bovenstaande opties aangevinkt wordt. In het onderschrift van de foto kunt u de naam van de maker vermelden.

- is de maker onbekend en is het een familiefoto uit uw eigen bezit, van voor de Tweede Wereldoorlog, dan gaan we ervan uit dat er geen probleem is met auteursrecht. U kunt in het onderschrift van de foto vermelden 'fotograaf onbekend'. 

Privacybescherming (AVG)

Volgens de privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) mag u geen persoonsgegevens op Internet plaatsen van levende personen. Meer informatie

Voor het Joods Monument betekent dat:

- u mag geen foto's plaatsen met levende personen erop die daarvoor geen toestemming hebben gegeven.

- u mag geen teksten plaatsen waarin namen van levende personen voorkomen zonder dat zij daar toestemming voor hebben gegeven.

- u mag geen levende familieleden toevoegen (als persoonspagina) zonder dat zij daarvoor schriftelijk toestemming hebben gegeven. Dat geldt ook voor uw eigen familie (ouders, broers en zussen, neven en nichten, kinderen en kleinkinderen).

Bovenstaande geldt voor personen vanaf 16 jaar. Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat zij alleen aan het joods monument toegevoegd mogen worden als de ouders daar schriftelijk toestemming voor geven. 

Het Digitaal Joods Monument gaat alleen akkoord met publiceren van persoonspagina’s van kinderen als de redactie schriftelijk toestemming heeft ontvangen.

 Meer informatie zie de website van de autoriteitpersoonsgegevens.nl:

 Mag ik onder de AVG gegevens van kinderen verwerken? | Autoriteit Persoonsgegevens

 Redactie

Als u bijdragen plaatst waar de redactie vragen over heeft met betrekking tot auteursrecht of AVG dan nemen wij contact met u op.

Alle rechten voorbehouden