Bijdragen aan Peter van Pels

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Peter van Pels

Peter van Pels

Osnabrück, – Mauthausen,

Bereikte de leeftijd van 18 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Peter van Pels

Voor een biografische aantekening zie: H.E. Dominicus, Mauthausen. Een gedenkboek (2e herziene en uitgebreide druk; Amsterdam 1999) 119-120.

Lees meer

Gezin Hermann van Pels

Hermann van Pels en Auguste Röttgen huwden in 1925 in Elberfeld.
Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart Hermann van Pels

Het gezin Hermann van Pels zat ondergedoken samen met de familie Frank, van wie de dochter Anne Frank het beroemde dagboek heeft geschreven.
Meer informatie over het gezin van Pels is te vinden op de website van het Anne Frank Huis.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Lees meer

Adres & bewoners

Familie