Bijdragen aan Jacques Roeper

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Jacques Roeper

Jacques Roeper

Amsterdam, – Den Haag,

Bereikte de leeftijd van 70 jaar

Verhalen

Overlijden van Jacques Roeper

Jacques Roeper pleegde zelfmoord d.m.v. Veronal. Op 19 augustus 1941 maakt de geneeskundige de verklaring van de persoonlijke schouwing waarna op 20 augustus de plv Commissaris van politie en Justitiële Dienst geen bezwaar maakt tot het begraven van het lichaam.

Lees meer

Zelfdoding in de Tweede Wereldoorlog: namenlijst

Deze lijst bevat alle namen van personen van wie wij weten dat zij een eind aan hun leven hebben gemaakt. De lijst is niet compleet. Als uit een politie-archief of andere bron blijkt dat iemand zichzelf het leven heeft benomen, wordt zijn of haar naam aan deze lijst toegevoegd.

Het onderwerp zelfdoding wordt uitgebreid toegelicht in het artikel 'Onder druk van de omstandigheden' van Daniel Metz ui…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie