Bijdragen aan Auguste Lazarus

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Auguste Lazarus

Auguste Lazarus

Breslau, – Wassenaar,

Bereikte de leeftijd van 70 jaar

Verhalen

Zelfmoord Auguste Lazarus

Auguste Lazarus nam op 18 mei 1940 een fatale dosis vergif tegelijk met haar zusters Clara en Martha als gevolg waarvan zij op 20 mei overleed in de Ursulakliniek te Wassenaar. Alle drie werden begraven op de joodse begraafplaats in Wassenaar.

Bron: Ligtenberg, L.; Mij krijgen ze niet levend: de zelfmoorden van mei 1940, 2017, pag. 182

 

Lees meer

Zelfdoding in de Tweede Wereldoorlog: namenlijst

Deze lijst bevat alle namen van personen van wie wij weten dat zij een eind aan hun leven hebben gemaakt. De lijst is niet compleet. Als uit een politie-archief of andere bron blijkt dat iemand zichzelf het leven heeft benomen, wordt zijn of haar naam aan deze lijst toegevoegd.

Het onderwerp zelfdoding wordt uitgebreid toegelicht in het artikel 'Onder druk van de omstandigheden' van Daniel Metz ui…

Lees meer

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend