Bijdragen aan Gerhard Werner Cohn

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Gerhard Werner Cohn

Gerhard Werner Cohn

Leipzig, – Amsterdam,

Bereikte de leeftijd van 35 jaar

Beroep: Koopman

Verhalen

Overlijden van Gerard Werner Cohn

Gerard Werner Cohn pleegde zelfmoord op 15 mei 1940 door uit het raam van de zolderverdieping te springen.

Lees meer

Zelfdoding in de Tweede Wereldoorlog: namenlijst

Deze lijst bevat alle namen van personen van wie wij weten dat zij een eind aan hun leven hebben gemaakt. De lijst is niet compleet. Als uit een politie-archief of andere bron blijkt dat iemand zichzelf het leven heeft benomen, wordt zijn of haar naam aan deze lijst toegevoegd.

Het onderwerp zelfdoding wordt uitgebreid toegelicht in het artikel 'Onder druk van de omstandigheden' van Daniel Metz ui…

Lees meer

Adres & bewoners