Biografie

Over Mozes Aron Izaäk de Groot

Mozes Aron Izaäk de Groot handelde sinds 1923 in vee. Van 1923 tot eind 1936 was zijn zaak gevestigd op Julianastraat 15 in Zwolle. Van eind 1936 tot september 1942 was de zaak gevestigd op Wilhelminastraat 3. Op grond van § 7 VO 48/1941 (Verordening tot verwijdering van joden uit het bedrijfsleven) werd zijn zaak in oktober 1941 geliquideerd en in november 1942 opgeheven.
Kamer van Koophandel Zwolle, inschrijvingsnummer 05056, dossiernummer Historisch Centrum Overijssel 0160

Namens de ’Sicherheitspolizei‘ te Zwolle verzocht de Commissaris van Politie opsporing, aanhouding en voorgeleiding van 44 joden die ervan verdacht werden in strijd met de Duitse voorschriften tijdelijk van woonplaats te zijn veranderd zonder de daartoe vereiste vergunning. Met deze omschrijving werden joden aangeduid die waren ondergedoken. Mozes Aron Izaäk de Groot, veehandelaar, was een van deze 44 uit Zwolle afkomstige onderduikers.
Algemeen Politieblad, nr 42, 16 oktober 1942, 1371-1372, bericht 1901