Biografie

Over Gerald Lakmaker

Met ingang van 1 september 1941 mochten joodse kinderen slechts scholen bezoeken die uitsluitend voor joodse leerlingen waren bestemd. In alle delen van het land werden scholen voor joodse leerlingen opgericht. In Den Haag werd op 15 oktober 1941 het Joods Lyceum in de Fisherstraat 135 geopend. Dit Joods Lyceum bleef bestaan tot 26 november 1942, waarna de school onder de naam Joodse School voor Voortgezet Onderwijs werd verplaatst naar de Bezemstraat. De school bleef bestaan tot 15 april 1943.
Gerald Lakmaker zat in het cursusjaar 1941-1942 in de vierde klas van de afdeling Handelsdagschool van het Joods Lyceum in Den Haag. Hij legde in 1942 het eindexamen af.
Wally de Lang, Slotakkoord der kinderjaren. Herinneringen aan het Joodsch Lyceum Fisherstraat Den Haag 1941-1943 (Den Haag 2003) 17-18, 240

Gerald Lakmaker zat in september 1941 in klas 4 van de Handelsdagschool te Den Haag.
Gegevens van joodse leerlingen op scholen in Den Haag. Lijsten van joodse leerlingen op scholen in Den Haag, inclusief een lijst van leerlingen van het Joods Lyceum, bevinden zich in het archief van het Joods Lyceum te Den Haag. Dit archief bevindt zich in het Gemeentearchief Den Haag.

Herinneringen van een toenmalige buurtgenoot: "toen de jodenvervolging begon verhuisde Gerald naar de eerste etage, direct boven nummer 222, officieel bewoond door zijn sindsdien beneden wonende tante. Er werd door het plafond een alarm aangelegd: een luchtslang met fluit. Het idee was dat als de Duitsers hen zouden komen halen, die vermoedelijk eerst beneden zouden komen, zodat Gerald nog kon worden gewaarschuwd en een kans had om te ontsnappen. Het is anders gegaan. Een vriend van Gerald was begin 1943 bij de familie Lakmaker langsgegaan. Duitsers hadden hem opengedaan en direct vastgezet. De overvallers waren naar de eerste etage gegaan, zodat de overige familieleden hadden kunnen vluchten. Zusje Fieke werd in de tuin van de buren achtergelaten, maar belandde vrijwel direct in Duitse handen. De vriend van Gerald werd vrijgelaten, nadat de overvallers hadden vastgesteld dat de familie Lakmaker niet bij hem thuis onderdak had gevonden."
Toevoeging van een bezoeker van de website