Biografie

Over de zusters Esther en Clara Gompers.

Esther en Clara Gompers waren dochters van Philip Barend Gompers en Heintje Jacob Boas. Esther was geboren op 28 Januari 1873 en Clara, was 8 jaar jonger en was op 5 Juli 1881 geboren. Beiden waren ongehuwd; Esther was werkzaam geweest als winkeljuffrouw en Clara werkte als kantoorbediende

Van het echtpaar Philip Barend Gompers en Heintje Jacob Boas zijn zeven kinderen tijdens de Holocaust om het leven gekomen: Esther zelf en Clara, maar ook haar zusters en broers MietjeSaraEliazerHartog en Levie .

Esther en Clara woonden samen met huns oudste en eveneens ongehuwde zus Sara op de Nieuwe Achtergracht in Amsterdam 111 I in Amsterdam. Daar zijn zij op 2 Februari 1943 uit hun woning weggehaald en via de Hollandsche Schouwburg afgevoerd naar Westerbork. Op 9 Februari werden zij beiden met nog ruim 1180 andere gedeporteerden op transport gesteld naar Auschwitz, waar zij bij aankomst op 12 Februari 1943 onmiddellijk werden vermoord.

Bronnen o.a. Stadsarchief Amsterdam, archiefkaarten van Esther en Clara Gompers; het archief van de Joodse Raad, registratiekaarten van Esther en Clara Gompers; de wikipedia website jodentransporten vanuit Nederland.nl en genealogische toevoegingen van een bezoeker van de website.

Alle rechten voorbehouden