Biografie

Over Donald Lakmaker

Met ingang van 1 september 1941 mochten joodse kinderen slechts scholen bezoeken die uitsluitend voor joodse leerlingen waren bestemd. In alle delen van het land werden scholen voor joodse leerlingen opgericht. In Den Haag werd op 15 oktober 1941 het Joods Lyceum in de Fisherstraat 135 geopend. Dit Joods Lyceum bleef bestaan tot 26 november 1942, waarna de school onder de naam Joodse School voor Voortgezet Onderwijs werd verplaatst naar de Bezemstraat. De school bleef bestaan tot 15 april 1943.
Donald Lakmaker zat in het cursusjaar 1941-1942 in de tweede klas van de afdeling HBS van het Joods Lyceum in Den Haag. Na bevordering begon hij in het cursusjaar 1942-1943 in de derde klas van de HBS.
Wally de Lang, Slotakkoord der kinderjaren. Herinneringen aan het Joodsch Lyceum Fisherstraat Den Haag 1941-1943 (Den Haag 2003) 17-18, 236, 242

Donald Lakmaker zat in september 1941 in klas 2 van het Lyceum, Stokroosplein, te Den Haag. In oktober 1941 moest Donald Lakmaker naar klas 3 van het Joods Lyceum.
Gegevens van joodse leerlingen op scholen in Den Haag. Lijsten van joodse leerlingen op scholen in Den Haag, inclusief een lijst van leerlingen van het Joods Lyceum, bevinden zich in het archief van het Joods Lyceum te Den Haag. Dit archief bevindt zich in het Gemeentearchief Den Haag.

Herinneringen van een toenmalig vriendje: "we spaarden postzegels en deden eenvoudige scheikundige proeven die we leerden van Donald's oudere broer Gerald. Nadat de jodenvervolging was begonnen, bleef Donald bij ons thuis komen. Hij verborg zijn ster, want er woonden nogal wat verkeerde lieden in onze straat. Hij kwam soms op de step, want joden mochten in die tijd geen fiets meer hebben. Sinterklaas 1942 vierde hij mee bij ons thuis. Ik kreeg van hem een zelf gefiguurzaagd kaartje van Nederland, oranje geverfd en met de portretten van de koningin en het prinselijk paar erop. Ook Donald's goede wensen voor het nieuwe jaar 1943 heb ik zorgvuldig bewaard".
Toevoeging van een bezoeker van de website