Verhaal

Gezin Andreas Hertzberger

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 2233) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van:

- geroofde sieraden (S-claim, nummer 30/599 - 10/602)

- geroofde effecten of waardepapieren (W-claim, nummer O2-C104-106-107 A17-A12-A10-Asp18 Csp16-17-R6)

- waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 5069/8814)