Bijdragen aan Andreas Hertzberger

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Andreas Hertzberger

Andreas Hertzberger

Eindhoven, – Bergen-Belsen,

Bereikte de leeftijd van 70 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Andreas Hertzberger

Andreas (André) Hertzberger was een zoon van Emanuel Hertzberger en Rosette Engeltje Hartogensis. Hij huwde in 1899 met Selma Roos en kreeg zes kinderen. Hij richtte in 1898 de firma André Hertzbergers’ Confectie- en Textielfabrieken in Eindhoven op. Hij was een overtuigd zionist en actief als bestuurder van veel joodse instellingen.


R. Fuks-Mansfeld (red.), Joden in Nederland in de twintigste ee…

Lees meer

Artikel over André Hertzberger

In "Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld" (Japikse en Brugmans, 1938, p. 645) is onderstaand lemma over André Hertzberger opgenomen.

André Hertzberger, - Pres.-comm. der N.V. André Hertzberger's Conf. en Textielfabrieken. Geboren op 14 April 1874 te Eindhoven als zoon van Emanuel H., koopman, gcb. 13 April 1836 te Stradum bij Eindhoven en Rosette Hartogensis, geb op 27 aug 1845 te 's-Hertogenbosch. - Geh. op 18 Mei. 1899 te Amsterdam met Selma Roos, geb. 18 Sept. 1878 te Amsterdam.
- Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren: …

Lees meer

Hashava

De naam Andre Hertzberger komt voor in een lijst van Hashava met nummer A10513
http://www.hashava.info/assetList

Lees meer

Erfgenamen gezocht

Voor de Tweede Wereldoorlog, en voor de oprichting van de Staat Israël, hebben Joden vanuit heel Europa geïnvesteerd in ‘Eretz Israël’. Het gaat hierbij voornamelijk om aandelen, kunstobjecten en stukken grond met een totale waarde van ruim 33 miljoen euro. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog was men bang dat deze bezittingen door de Britse machthebbers in beslag zouden worden genomen. Om dit…

Lees meer

Gezin Andreas Hertzberger

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 2233) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van:

- geroofde sieraden (S-claim, nummer 30/599 - 10/602)

- geroofde effecten of waardepapieren (W-claim, nummer O2-C104-106-107 A17-A1…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend