Bijdragen aan Arthur van de Waal

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Arthur van de Waal

Arthur van de Waal

Schijndel, – Den Haag,

Bereikte de leeftijd van 63 jaar

Beroep: Handelaar in leer

Verhalen

Gezin van de Waal

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 13512) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van:

- geroofde effecten of waardepapieren (W-claim, nummer O32/2232)

- waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal …

Lees meer

Zelfdoding in de Tweede Wereldoorlog: namenlijst

Deze lijst bevat alle namen van personen van wie wij weten dat zij een eind aan hun leven hebben gemaakt. De lijst is niet compleet. Als uit een politie-archief of andere bron blijkt dat iemand zichzelf het leven heeft benomen, wordt zijn of haar naam aan deze lijst toegevoegd.

Het onderwerp zelfdoding wordt uitgebreid toegelicht in het artikel 'Onder druk van de omstandigheden' van Daniel Metz ui…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend