Bijdragen aan Andries de Metz

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Andries de Metz

Andries de Metz

Leeuwarden, – Den Haag,

Bereikte de leeftijd van 34 jaar

Beroep: Wiskundeleraar

Foto’s

Verhalen

Over Andries de Metz

Andries de Metz was een zoon van Bernard de Metz en Mina Leviticus. Zijn vader was mede-eigenaar van groothandel in zoetwaren Firma A. de Metz, thans De Metz BV. Andries was bekend in de gemeente Leeuwarden. Hij was leraar wiskunde en schijnt een briljante wiskundige geweest te zijn. Andries was bestuurslid van voetbalvereniging L.A.C. Frisia 1883. Hij was een vroom man met een interesse voor jood…

Lees meer

Joodse militairen (deel 1)

Wanneer gesproken wordt over Joodse oorlogsslachtoffers zal niet in eerste instantie worden gedacht aan gesneuvelde militairen. Toch waren er honderden Joodse mannen die het oprukkende nazisme met de wapenen hebben proberen te stuiten. Enkele tientallen van hen zijn omgekomen bij de Duitse inval in mei 1940.[1]

Het Nationaal Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag beheert een database met namen van de gesneuvelde militairen en de omstandigheden waaronder zij zijn gevallen.[2] In de database staat tevens de religieuze gezindte vermeld. Bij 35 personen kon worden vastgesteld dat zij Joods waren.[3] Aan de hand van de lotgevallen van deze Joodse militairen krijgen we een indringend beeld van he…

Lees meer

Onder druk van de omstandigheden.

Het is nog altijd een uiterst gevoelig onderwerp: zelfmoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Historici hebben er lang geen raad mee geweten. Wat is de plaats van zelfmoordplegers binnen de oorlogsgeschiedenis?

Er is opvallend weinig over dit onderwerp geschreven en een namenlijst of gedenkboek lijkt al helemaal niet te bestaan. Het Digitaal Monument (www.joodsmonument.nl) biedt een plaats waar nabe…

Lees meer

Gezin Bernard de Metz

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 53674) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 8267 / 14801).

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend