Aanvulling

Jacob Pinkhof

Promotie

Promotie tot doctor aan de Universiteit van Amsterdam

Jacob Pinkhof studeerde van 1911 tot 1919 geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde tot doctor in de geneeskunde op 27 juni 1919 op het proefschrift "Over de toepassing der electrometrische titraties".

Alle rechten voorbehouden