Bijdragen aan John Moerel

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk John Moerel

John Moerel

Breda, – Rotterdam,

Bereikte de leeftijd van 20 jaar

Verhalen

Over John Moerel

John Moerel was tijdens de Nederlandse mobilisatie soldaat 2-III-Depot G. Tr. in het Nederlandse leger. Hij is op 1o mei 1940 gesneuveld bij gevechten (tegen Duitse parachutisten) aan de Boompjes in Rotterdam. Zijn stoffelijk overschot is begraven op de gemeentelijke begraafplaats in Rotterdam.
Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Database van gesneuvelde militairen, samengesteld door kol…

Lees meer

Joodse militairen (deel 1)

Wanneer gesproken wordt over Joodse oorlogsslachtoffers zal niet in eerste instantie worden gedacht aan gesneuvelde militairen. Toch waren er honderden Joodse mannen die het oprukkende nazisme met de wapenen hebben proberen te stuiten. Enkele tientallen van hen zijn omgekomen bij de Duitse inval in mei 1940.[1]

Het Nationaal Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag beheert een database met namen van de gesneuvelde militairen en de omstandigheden waaronder zij zijn gevallen.[2] In de database staat tevens de religieuze gezindte vermeld. Bij 35 personen kon worden vastgesteld dat zij Joods waren.[3] Aan de hand van de lotgevallen van deze Joodse militairen krijgen we een indringend beeld van he…

Lees meer

Gezin Eduard Maurits Moerel

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 51984) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend