Verhaal

Zacharias Schmerler

Kerkeraadslid en Gabbai (kerkvoogd) Den Haag

Door: Ruben

Zacharias Schmerler was lid van de Kerkeraad van de Nederlands Israëlitische Gemeente Den Haag, waar hij keer op keer pleitte voor de bouw van een buurtsynagoge in Bezuidenhout. In november 1931 werd zijn voorstel nog met 16-1 afgewezen. Uiteindelijk werd de sjoel aan de De Carpentierstraat dan toch gebouwd en in januari 1938 ingewijd. Schmerler werd er 1 van de 3 kerkvoogden (gabbai), zie tekst en foto in: NIW 21 jan. 1938.
Schmerler was in 1924 genaturaliseerd.