Verhaal

Joodse HBS Mauritskade

Wie weet wie er op deze school zaten?

De Joodse HBS aan de Mauritskade (de op bevel van de bezetter opgezette HBS alleen voor joodse leerlingen, niet te verwarren met de joodse HBS aan de Voormalige Stadstimmertuinen - een HBS opleiding met orthodox-joodse signatuur die al sinds 1928 bestond), bestond maar kort. De Joodse HBS werd ingesteld in september 1941, toen het onderwijs voor joden gescheiden werd van dat voor alle andere leerlingen, en ging in het najaar van 1942 op in het Joods Lyceum. Over de joodse HBS is relatief weinig bekend.

De publicist en hoogleraar Paul Scheffer is een kleinzoon van een van de leraren van de Joodse HBS. Hij bezit condoleancebrieven die het lerarencorps en de leerlingen stuurden aan de weduwe en kinderen van zijn grootvader Herman Wolff. Hierop staat een groot aantal namen van toenmalige HBS docenten en leerlingen.

De komende tijd zal via o.a. deze website, de cartotheek van de Joodse Raad en Guus Luijters' In Memoriam gepoogd worden van zoveel mogelijk leerlingen en leraren vast te stellen wie zij waren.

Paul Scheffer is ook op zoek naar ooggetuigen, naar mensen die op de school hebben gezeten of eventuele herinneringen aan mensen die op de Joodse HBS hebben gezeten. (Contact via redactie community.)
Onderstaand de namen voor zover leesbaar

leraren
E. Frenkel (directeur) (bekend, zie link hierboven)
M.J. Belinfante (bekend, zie link hierboven)
W.J. Polak
S. Dresden (later hoogleraar Franse taal- en letterkunde, Leiden)
M. Cohen
M.L. Polak
F. Szper, lerares Nederlands, afkomstig van Stedelijk Gymnasium in Sneek (L. Velleman, Kort Memorandum inzake Felicia Szper …)
G. Caro
M. Pinkhof
J. Meijer
A.L. Kropveld
L.H.U. Sternfeld
Ch.L. Michelson (bekend, zie link hierboven)
S. Parijs
M. Gobels
E. van Praag
R. Gelder

leerlingen
P. Buitekant
B. Cohen
N. Hamme
K. Katz
S. Groenteman
F. Willing
J. Carels
J. Peeper
L. Bak
…..
S. Lopes …
S. Cohen
J. Hirsch
E. Stengel
H. vd ….
Z. van Delft
A. Iblein
E. Jolenberg
B. van Kleeff
….
G. Aandagt
K. de Rooy
M. Schenkkan …
R. Vlessing
J. Blog
R.S. Wolf
J.R. de Vries
Selma Agsteribbe
…..
B.A. de Vries
S. Swaab
….
S. Vischdrager
L. Polak
E. Mannheim
P. Polak
P.H.L. Gans
….
L. Brandon
M. Gobes
B. Bouwman
A. Schuit
L. Winnik
C. de Vries
S. Aldewereld
P. Levy
W. Courant
F. de Vries
R. Dreese
J. Emmerich
E. Kijl
… Cronenberg
F. Boas
M. Morpurgo
A. Halberstadt
S. Knacke
F. Salomons
Dolly ….
F. Kreveld
E. Luza
R. Asch
….
B. van Baele
Betty Bonte
Suze Hilsum
J. Moscoviter
… Samsonowizc
R. Speijer
B. de Goede
L. v Gelder
Mary Carels
J. Rosenberg
….
J. Dasberg
L. Mendelsohn
E. Jacobson
W. de Jonge
R. Duin
M. Speijer
P. Bacharach
R. Bienes
…..
…..
… Mendelsohn
W. Pfifferling
….
A. L. Kattenbue ….
D. v. Moppes …
….
T. Schiff
M. Bak
M. vd Sluis
G. Reizer
W. Löwenthal
R. van Gelder
….
B. Bletz
R. Keizer
R. Blumenstein
H. Weserman
H. Lissauer
….
H. Wijnberg
L. v. Esso …
L. Jacobs
L. Sternheim
E. Blüth
Nelly Liebermann
R. Schönfeld
E. Knoop
S. Koopman
Fred. H. Koetze ….
O. Steffens
…..
Michel Abrahary ….
J. Stamdurger …
C.W. Schwanenberg ….
Davidson
….
M. Bierman
A.M. Müller
… G. Klein
H. Szper

Alle rechten voorbehouden

Media bestand