Juliette Barmes

Amsterdam, – Amsterdam,

Bereikte de leeftijd van 92 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Juliette Barmes

Juliette Barmes, geboren op 11 Januari 1913 als dochter van Joseph Barmes en Lucie Rueff, woonde voor de oorlog met haar 6-jaar oudere zus Jeanne in de Blasiusstraat 66 I in Amsterdam Oost. Juliette werkte als verkoopster bij Maison de Vries in de Kalverstraat, Daar werkte ook Emanuel van West als etaleur en stond doorgaans als Willem bekend. Hij was de broer van Aron van West, die meestal Ab geno…

Lees meer

Gezin Aron van West

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 9532) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

Onderduik en het einde van de oorlog.

Op 23 Mei 1943 moesten Juliette en haar dochter Grace zich volgens de "oproep 1247/2 en 1247/3" melden op de Polderweg, samen met Esther (Elly) Blitz, die met haar zwager Willem van West gehuwd was, alsmede de ouders van Elly Blitz; zij waren opgeroepen voor "tewerkstelling" in het Oosten.

Enkele dagen daarvoor was de oproep in de Curacaostraat aangekomen. De rugzakken stonden al gereed. Men probe…

Lees meer

Uit een Notarieel certificaat van 13 Maart 1947.

Uit een Notarieel certificaat van 13 Maart 1947:

De ondergetekende, JAN WILLEM DIRK SCHAFTENAAR, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als plaatsvervanger voor den Notaris Mr. Alphonse Marie Blasisse te Amsterdam, verklaart zich zooveel mogelijk te hebben overtuigd:

dat de echtelieden JOSEPH VAN WEST, kleedermaker, en GRACIA REODRIGUES DE PAREIRA, beiden gewoond hebbende te Amsterdam, Holendrec…

Lees meer