Bijdragen aan Sophie van Spiegel

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Sophie van Spiegel

Sophie van Spiegel

Amersfoort, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 52 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Sophie van Spiegel

Sophie van Spiegel was een dochter van Izaak van Spiegel en Clara Cato Hartog. Voor de oorlog woonde zij in Den Helder, waar zij als onderwijzeres werkte. In de oorlog verhuisde ze naar Amersfoort en later naar Deventer. In 1943 verhuisde zij (gedwongen) naar Amsterdam.
Stadsarchief Amsterdam; Archiefkaart van Sophie van Spiegel

Een vroegere collega-onderwijzeres uit Den Helder heeft Sophie van …

Lees meer
Lex

Sophie van Spiegel

In een brief van 8-11-1942 vraagt Sophie aan het kerkbestuur om ingeschreven te worden als lid van de joodse gemeente. Brief afkomstig uit archief joodse gemeente Deventer.

Lees meer

Gezin Weduwe Clara Cato van Spiegel-Hartog

Twee kinderen uit dit gezin hebben de oorlog overleefd.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 53499) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

Isaak van Spiegel

Broer van Abraham, Mozes, Samuel, Simon, Clara, Jacob, Sophie, David, Aaron en Heintje

Getrouwd met Clara Cato Hartog en samen met haar ouders van Sophie, Willem, Eva en Felix.

Lees meer

Sophie van Spiegel

Op 28 september 2016 wordt in Amersfoort een herdenkingssteen onthuld bij haar laatst vrijwillig bewoonde adres aldaar.

Omgekomen in Sobibor.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie