Bijdragen aan Lodewijk Ernst Visser

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Lodewijk Ernst Visser

Lodewijk Ernst Visser

Amersfoort, – Den Haag,

Bereikte de leeftijd van 70 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Lodewijk Ernst Visser

Van een dochter van Lodewijk Ernst Visser is een brief bewaard waarin zij verslag doet van de familie Visser. Zij schrijft onder meer over haar vader: Lodewijk Ernst Visser promoveerde in december 1894 tot doctor in de Staatswetenschappen op een proefschrift over 'De territoriale zee'. Op dezelfde dag promoveerde hij op stellingen tot meester in de rechten. Na een studie in Parijs, vestigde hij zi…

Lees meer

Gezin Lodewijk Ernst Visser

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 16022) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van:

- geroofde effecten of waardepapieren (W-claim, nummer O 28, C 85, 72, Asp 19-20 / 2156)

- waardevolle voorwerpen ingeleverd bij d…

Lees meer

H3a, Farel College, Amersfoort

Zolang een naam wordt genoemd, is iemand niet vergeten.

Lees meer

Lodewijk Ernst Visser

Meer informatie over Lodewijk Ernst Visser, en een door H. Kamerlingh Onnes geschilderd portret van hem, is te vinden in onderstaand boek.
Dr. J. Presser, Ondergang: de vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945, deel II (Den Haag 1965) 8-11.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend