Bijdragen aan Philip Maurits Herman Polak

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Philip Maurits Herman Polak

Philip Maurits Herman Polak

Den Haag, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 16 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Philip Maurits Herman Polak

Philip Maurits Herman Polak zat in september 1941 in klas 4 van het Gymnasium te Den Haag. In oktober 1941 moest Philip Maurits Herman Polak naar klas 5b, afd. Gymnasium van het Joods Lyceum.
Gegevens van joodse leerlingen op scholen in Den Haag. Lijsten van joodse leerlingen op scholen in Den Haag, inclusief een lijst van leerlingen van het Joods Lyceum , bevinden zich in het archief van het Jo…

Lees meer

Gezin Herman Philip Polak

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 14380) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 9438/6188).

Lees meer

Adres & bewoners

Familie