Bijdragen aan Louis Monasch

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Louis Monasch

Louis Monasch

Rotterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 34 jaar

Beroep: Boekhouder

Foto’s

Verhalen

Over Louis Monasch

Louis Monasch was een zoon van Leo Monasch en Betje Gast.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Louis Monasch Jr. was een van de prominente voorvechters van de gelijkberechtiging van de Dovengemeenschap. Hij was penningmeester van de belangenorganisatie 'Nederlandsche Bond van Doofstommenvereenigingen', de voorloper van 'Dovenschap'.
Hij schreef veel artikelen in het landelijke doventijdsch…

Lees meer

Gezin Louis Monasch

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 17604) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 8537/16257).

Lees meer

Louis is waarschijnlijk een korte tijd naar de Rotterdamse dovenschool gegaan. Precieze gegevens hierover zijn nog niet bekend. Vervolgens ging hij van 5 juni 1916 tot 19 juli 1923 naar de Groningse dovenschool. Hij verbleef extern en was volgens de school zeer begaafd. Volgens de gegevens van de school was hij doof geboren.

Louis trouwde op 12 augustus 1935 met Elizabeth Cohen, doof en oud-leerli…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend