Bijdragen aan Sophia van Geldern-Cohen

Wat wilt u bijdragen?

Sophia van Geldern-Cohen

Bergh, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 44 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Sophia van Geldern-Cohen

Sophia Cohen was een dochter van Isaak Cohen en Jeanetta de Winter. Zij trouwde met Heiman van Geldern uit Winschoten, zoon van Levie van Geldern en Röschen David.
Sophia was een zuster van Simon Cohen en Francisca Cohen.
websites www.wiewaswie.nl en www.allegroningers.nl.

De commissaris van politie te Velp, gemeente Rheden, verzocht opsporing, aanhouding en voorgeleiding van Sophia van Geldern-C…

Lees meer

Gezin Heiman van Geldern

Voor een biografische aantekening zie: H.E. Dominicus, Mauthausen. Een gedenkboek (2e herziene en uitgebreide druk; Amsterdam 1999) 56.

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 3504) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waa…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend