Bijdragen aan Herbert Israël Barber

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Herbert Israël Barber

Herbert Israël Barber

Wenen, – Westerbork,

Bereikte de leeftijd van 49 jaar

Verhalen

Over Herbert Barber

Deze persoon was alleenstaand of van deze persoon is geen gezinsverband bekend of kon niet worden gereconstrueerd.

Uit de administratie van Westerbork blijkt dat Herbert Barber aldaar is omgekomen.


Deze persoon wordt herdacht op een gedenkteken in Assen. Een beschrijving van dit gedenkteken is te vinden op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Lees meer

Dr. Herbert Barber

Dr. Herbert Barber was op 16 juli 1940 vanuit vluchtelingenkamp Hoorn naar Westerbork overgebracht. Zijn naam komt voor op een lijst met op 16 juli 1940 vanuit Hoorn in Westerbork gearriveerde Oostenrijkse vluchtelingen in het archief van de Rijksvreemdelingendienst (2.09.45) in Den Haag. Bij zijn religie staat vermeld dat hij rooms katholiek was.

Lees meer

Adres & bewoners

Adres

Kamp Westerbork

Westerbork, Hooghalen Deze straat heet tegenwoordig: Oosthalen 8

Bezoek adrespagina

Bewoners