Bijdragen aan Fieka Potsdammer-Lezer

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Fieka Potsdammer-Lezer

Fieka Potsdammer-Lezer

Odoorn, – Voorburg,

Bereikte de leeftijd van 43 jaar

Verhalen

Zelfmoord

Fieka Potsdammer-Lezer pleegde, tezamen met haar twee dochters en haar zoon, zelfmoord op 15 mei 1940. Dochter Elsje Potsdammer overleed enkele dagen later op 18 mei. Fieka Potsdammer-Lezer was weduwe van Aron Potsdammer die reeds in 1930 was gestorven.

Lees meer

Zelfdoding in de Tweede Wereldoorlog: namenlijst

Deze lijst bevat alle namen van personen van wie wij weten dat zij een eind aan hun leven hebben gemaakt. De lijst is niet compleet. Als uit een politie-archief of andere bron blijkt dat iemand zichzelf het leven heeft benomen, wordt zijn of haar naam aan deze lijst toegevoegd.

Het onderwerp zelfdoding wordt uitgebreid toegelicht in het artikel 'Onder druk van de omstandigheden' van Daniel Metz ui…

Lees meer

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend