Bijdragen aan Israël Harry Nort

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Israël Harry Nort

Israel Harry Nort

Gorinchem, – Gorinchem,

Bereikte de leeftijd van 8 jaar

Verhalen

Gezin Meijer Nort

Het gezin Meijer Nort is direct na de caputilatie door zelfdoding om het leven gekomen.

Alle leden van dit gezin zijn begraven op de joodse begraafplaats in Gorinchem.
Dit gezin wordt herdacht op een gedenkteken in Gorinchem, gelegen aan het Melkpad. Een beschrijving van dit gedenkteken is te vinden op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.
Bron Archief Gorinchem

Lees meer

Zelfdoding in de Tweede Wereldoorlog: namenlijst

Deze lijst bevat alle namen van personen van wie wij weten dat zij een eind aan hun leven hebben gemaakt. De lijst is niet compleet. Als uit een politie-archief of andere bron blijkt dat iemand zichzelf het leven heeft benomen, wordt zijn of haar naam aan deze lijst toegevoegd.

Het onderwerp zelfdoding wordt uitgebreid toegelicht in het artikel 'Onder druk van de omstandigheden' van Daniel Metz ui…

Lees meer

Adres & bewoners

Adres in januari 1940 – december 1940

Gasthuisstraat 13, Gorinchem

Bezoek adrespagina

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend