Bijdragen aan Wilhelm Wolf Joseph

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Wilhelm Wolf Joseph

Wilhelm Wolf Joseph

Berlijn, – Amsterdam,

Bereikte de leeftijd van 71 jaar

Verhalen

Zelfmoord Wilhelm Wolf Joseph

Wilhelm Wolf Joseph heeft een overdosis slaapmiddelen ingenomen, en is daaraan overleden. Zijn echtgenote Johanna Breslauer was reeds in 1941 aan een natuurlijke dood overleden. Beide liggen begraven op de begraafplaats Zorgvlied. (Bron archief Amsterdam)

Lees meer

Zelfdoding in de Tweede Wereldoorlog: namenlijst

Deze lijst bevat alle namen van personen van wie wij weten dat zij een eind aan hun leven hebben gemaakt. De lijst is niet compleet. Als uit een politie-archief of andere bron blijkt dat iemand zichzelf het leven heeft benomen, wordt zijn of haar naam aan deze lijst toegevoegd.

Het onderwerp zelfdoding wordt uitgebreid toegelicht in het artikel 'Onder druk van de omstandigheden' van Daniel Metz ui…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie