Bijdragen aan Angelique Franco

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Angelique Franco

Angelique Franco

Tiel, – Amsterdam,

Bereikte de leeftijd van 66 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Angelique Franco

Angelique Franco was een dochter van David Franco en Klara carolina van Wijhe.
Angelique Franco was bij leven directrice van het joods jongensweeshuis Megadlé Jethomiem te Amsterdam. Ze was gepensioneerd en woonde in het verzorgingshuis Beth Sjalom.
Stadsarchief Amsterdam; Archiefkaart van Angelique Franco

Lees meer

Onder druk van de omstandigheden.

Het is nog altijd een uiterst gevoelig onderwerp: zelfmoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Historici hebben er lang geen raad mee geweten. Wat is de plaats van zelfmoordplegers binnen de oorlogsgeschiedenis?

Er is opvallend weinig over dit onderwerp geschreven en een namenlijst of gedenkboek lijkt al helemaal niet te bestaan. Het Digitaal Monument (www.joodsmonument.nl) biedt een plaats waar nabe…

Lees meer

Het Nederlandsch Israëlitisch Jongensweeshuis in Amsterdam, Megadlé Jethomim.

Dit verhaal of artikel bestaat eigenlijk uit twee delen. Het eerste deel heeft als aanleiding het jubileum van de heer Houthakker. Het beschrijft in het kort de achtergrond en ook het gebouw.
Het tweede deel betreft TOV, maar dat laat ik vooralsnog aan de verbeelding over.

Het artikel in De Joodsche Prins is geschreven ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de heer Samuel Houthakker (1842 – 1920). Samuel Houthakker is het hoofd van de school in het Jongensweeshuis. Vanwege deze heugelijke gebeurtenis was het de fotograaf (Herman Kisch) toegestaan enige foto's te maken van deze 'overoude stichting'.

De stichting is al opgericht in 1738 en zit sinds 1865 in het…

Lees meer

Zelfmoord

Angelique Franco pleegde op 15 mei 1940 zelfmoord. Zij werd begraven op de Joodse begraafplaats in Muiderberg.

Lees meer

Adres & bewoners

Adres

Beth Sjalom

Plantage Middenlaan 48, Amsterdam

Bezoek adrespagina

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend